E.bio

لوگوی کانال تلگرام e_bio — E.bio
لوگوی کانال تلگرام e_bio — E.bio
آدرس کانال: @e_bio
دسته بندی ها: حراجی
زبان: فارسی
کشور: ایران
مشترکین: 417
توضیحات از کانال

فروشگاه بیوانفورماتیکی

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها

2020-06-09 14:46:56 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2020/06/flow3.jpg
.
محصول آموزشی 29: فیلم آموزش جامع آنالیز دادههای فلوسایتومتری با نرم افزار فلوجو (flowjo) به زبان فارسی

توضیحات:
این آموزش به صورت 17 ساعت و 50 دقیقه فیلم آموزشی به زبان فارسی می باشد. فایل های خام فلوسایتومتری جهت آنالیز نیز ارائه شده است.

اصول مقدماتی فلوسایتومتری و آنالیز داده های فلوسایتومتری

اصول تئوری و عملی بررسی مارکرهای سلول یا ایمنوفنوتایپینگ (immunophenotyping)

اصول تئوری و عملی آنالیز چرخه سلولی با فلوسایتومتری (cell cycle)

اصول تئوری و عملی آنالیز آپوپتوز با فلوسایتومتری (apoptosis)

اصول تئوری و عملی آنالیز تکثیر سلول ها با فلوسایتومتری (proliferation)

موارد آموزش داده شده در این کتاب آموزشی به شرح زیر می باشد:

فیلم آموزشی اول به مدت 114دقیقه شامل:
آموزش اصول اولیه و مقدماتی تکنیک فلوسایتومتری
آموزش اصول اولیه و مقدماتی بررسی مارکرهای سلولی با روش فلوسایتومتری (immunophenotyping)


فیلم آموزشی دوم به مدت 261 دقیقه شامل:
آموزش کار با نرم افزار flowjo
آنالیز داده های فلوسایتومتری با نرم افزار flowjo
آموزش عملی بررسی مارکرهای سلول یا ایمنوفنوتایپینگ
فیلم آموزش ترسیم نمودارهای مختلف برای دادههای فلوسایتومتری
فیلم آموزش گیت نمودن (gating) دادههای فلوسایتومتری


فیلم آموزشی سوم به مدت 160 دقیقه شامل:
آنالیز داده های فلوسایتومتری با نرم افزار flowjo- بخش دوم
آموزش عملی بررسی مارکرهای سلول یا ایمنوفنوتایپینگ- بخش دوم
فیلم آموزش ترسیم نمودارهای مختلف برای دادههای فلوسایتومتری-بخش دوم
آموزش استفاده از کنترل های FMO برای گیت نمودن (gating) داده های فلوسایتومتری وتعیین درصد جمعیت های مختلف سلولی
آنالیز آماری و مقایسه جمعیت های سلولی بین گروههای مختلف
رسم نمودار و آنالیز آماری با نرم افزار گرافپد پریزم


فیلم آموزشی چهارم به مدت 175 دقیقه شامل:
اهمیت انجام compensation بر روی داده ها فلو سایتومتری
فیلم آموزش تئوری و عملی compensation بر روی داده ها فلو سایتومتری


فیلم آموزشی پنجم به مدت 150 دقیقه شامل:
بررسی آپوپتوز با فلوسایتومتری (apoptosis)
فیلم آموزش تئوری بررسی آپوپتوز و روش های مختلف بررسی آن با روش فلوسایتومتری
آموزش عملی روش های مختلف تفکیک سلول های زنده از مرده در فلوسایتومتری
فیلم آموزش عملی بررسی آپوپتوز با روش annexin v pi در فلوسایتومتری
فیلم آموزش عملی بررسی آپوپتوز با روش بررسی فعال شدن کاسپازها
فیلم آموزش عملی بررسی آپوپتوز با روش بررسی تخریب غشائ میتوکندریایی
فیلم آموزش عملی بررسی آپوپتوز با روش تخریب DNA
فیلم آموزش عملی بررسی آپوپتوز با روش TUNEL


فیلم آموزشی ششم به مدت 321 دقیقه شامل:
آنالیز چرخه سلولی با فلوسایتومتری (cell cycle)
آنالیز شاخص DNA با فلوسایتومتری (DNA index)
فیلم آموزش اصول تئوری و عملی آنالیز چرخه سلولی با فلوسایتومتری
فیلم آموزش اصول تئوری و عملی آنالیز شاخص DNA با فلوسایتومتری
آموزش آنالیز چرخه سلولی با رنگ های نشانگر DNA مانند PI و DAPI با فلوسایتومتری به صورت univariate
آموزش آنالیز چرخه سلولی با فلوسایتومتری به صورت bivariate
آموزش تعیین جمعیت های سلولی در فازهای مختلف سلولی G1، S و G2
آموزش آنالیز آماری و مقایسه جمعیت های مختلف G1، S و G2 بین تیمارها و گروهها مختلف و ترسیم نمودار با گرافپد پریزم


فیلم آموزشی هفتم به مدت 213 دقیقه شامل:
آموزش اصول تئوری و عملی آنالیز تکثیر سلول ها با فلوسایتومتری (proliferation)
آموزش بررسی تکثیر سلول ها با استفاده بررسی چرخه سلولی به صورت univariate
آموزش بررسی تکثیر سلول ها با استفاده بررسی چرخه سلولی به صورت bivariate
آموزش بررسی تکثیر سلول ها با استفاده بررسی چرخه سلولی به صورت time laps
آموزش بررسی تکثیر سلول ها با روش CSFE
.
تماس با ما:
@pishgambioinformatics

دانلود قسمت اول این آموزش (رایگان):
http://dl-bio.ir/woocommerce_uploads/30min/flow/immuno.mp4


لینک تهیه آموزش آنالیز دادههای فلوسایتومتری:
https://pishgam-bio.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c/
1.7K views11:46
باز کردن / نظر دهید
2019-11-16 11:53:36 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2017/11/tetra-arm-Copy.png

محصول آموزشی 28:فیلم آموزش طراحی پرایمر اختصاصی برای ریل تایم real time pcr (روش سایبر گرین) به زبان فارسی

توضیحات:
این آموزش به صورت 600 دقیقه فیلم آموزشی و 85 صفحه PDF به زبان فارسی میباشد.

دریافت توالی واریانتهای مختلف هر ژن برای طراحی پرایمر

طراحی پرایمر سایبرگرین برای یک واریانت خاص و یا همه واریانتهای یک ژن با استفاده از نرم افزارهای primer blast، primer3 و oligo 7

طراحی پرایمر سایبرگرین با استفاده از دادههای EST برای ژن هایی که توالی آنها در دسترس نیست.

طراحی پرایمر بر روی نقاط حفاظت شده بین گونه برای شناسایی توالی ژنهایی که توالی آن ها در دسترس نمی باشد.

موارد آموزش داده شده در این کتاب آموزشی به شرح زیر می باشد:

فیلم آموزشی اول به مدت 195 دقیقه شامل:
آموزش نکات اختصاصی طراحی پرایمر برای ریل تایم ( Real Time PCR ) به روش سایبرگرین SYBR Green
آموزش نکات طراحی پرایمرهای exon-exon junction و (intron inclusion ( intron-spanning برای بررسی بیان ژن ها در ریل تایم ( Real Time PCR ) به روش SYBR Green
دریافت توالی mRNA یک ژن جهت طراحی پرایمر برای ریل تایم
آموزش دریافت توالی mRNA یک ژن در سایت NCBI برای طراحی پرایمر
آموزش دریافت مشخصات و توالی mRNA یک ژن در سایت NCBI
آموزش طراحی پرایمرهای exon-exon junction و (intron inclusion ( intron-spanning برای ریل تایم با استفاده از نرم افزار primer blast سایت NCBI
آموزش طراحی پرایمر برای یک واریانت (mRNA) خاص و یا همه واریانت های یک ژن با نرم افزار primer blast


فیلم آموزشی دوم به مدت 150دقیقه شامل:
آموزش طراحی پرایمر سایبرگرین برای ریل تایم با استفاده از نرم افزار primer 3
آموزش طراحی پرایمر سایبر گرین برای ریل تایم با استفاده از نرم افزار oligo 7
آموزش طراحی پرایمر برای یک واریانت (mRNA) خاص و یا همه واریانت های یک ژن با نرم افزار های primer3 و oligo 7
آموزش بررسی اختصاصی بودن و کیفیت پرایمرهای طراحی شده.فیلم آموزشی سوم به مدت 146 دقیقه شامل:
شناسایی توالی mRNA ژنها با استفاده از روش های BLAST در توالی های ثبت شده در بخش EST پایگاه داده NCB و طراحی پرایمر برای ژن هایی که توالی آن ها در دسترس نمی باشد.فیلم آموزشی چهارم به مدت 94دقیقه شامل:
شناسایی توالی mRNA ژنها با استفاده از روش طراحی پرایمر بر روی نقاط حفاظت شده بین گونه ها و طراحی پرایمر برای ژن هایی که توالی آن ها در دسترس نمی باشد.
بررسی وجود جهش بر روی پرایمرهای طراحی شده
.
تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه آموزش طراحی پرایمر:
https://pishgam-bio.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1/
19.0K views08:53
باز کردن / نظر دهید
2019-07-04 17:56:09 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2019/07/elisa-1.png

محصول آموزشی 27:فیلم آموزش آنالیز دادههای الایزا برای سنجش سطح پروتیئن و متابولیت ها-آنالیز اماری و رسم نمودا

توضیحات:

در این قسمت فیلم آموزش آنالیز داده های الایزا برای سنجش سطح پروتیئن و متابولیت ها ارائه شده است که این آموزش ابتدا تعیین سطح و غلظت پروتئین ها با روش الایزا آموزش داده شده است و در ادامه به آموزش آنالیز داده ها و ترسیم نمودار پرداخته شده است.

آموزش تعیین سطح و یا غلظت پروتئین با روش الایزا
مقایسه سطح پروتئین بین گروه های مختلف
آنالیز سطح پروتئین ها به عنوان بیومارکر
بررسی ارتباط سطح پروتئین ها با خطر بروز بیماری ها
بررسی ارتباط سطح پروتئین ها با نرخ بقا در آنالیز survival
بررسی همبستگی سطح پروتئین ها با یکدیگر
ترسیم نمودار برای مطالعات فوق


این آموزش شامل آموزش موارد زیر می باشد:

فیلم آموزشی اول به مدت 68 دقیقه شامل:
فیلم آموزش مقدماتی روش الایزا (ELISA) به زبان فارسی
آموزش مقایسه پارامترهایی مانند سن و جنسیت و … بین گروه های مورد بررسی.

فیلم آموزشی دوم به مدت 110دقیقه شامل:
ترسیم منحنی استاندارد برای داده های الایزا و تعیین سطح پروتئین برای نمونه ها
مقایسه سطح پروتئین بین دو گروه به همراه آنالیز آماری و ترسیم نمودار

فیلم آموزشی سوم به مدت 110دقیقه شامل:
آموزش آنالیز سطح پروتئین ها به عنوان بیومارکرها
بررسی سطح پروتئین ها با خطر بروز بیماری ها (محاسبه odds ratio)
بررسی همبستگی سطح پروتئین ها با یکدیگر (آزمون پیرسون و رگرسیون)

فیلم آموزشی چهارم به مدت 74 دقیقه شامل:
مقایسه سطح پروتئین برای بیش از دو گروه به همراه آنالیز آماری و ترسیم نمودار
آنالیز سطح پروتئین با روش 2way Anova

فیلم آموزشی پنجم به مدت 80 دقیقه شامل:
بررسی سطح پروتئین ها با نرخ بقا در آنالیز survival
محاسبه پارامتر IC50 برای داده های الایزا

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه:
https://pishgam-bio.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/

.
16.2K viewsedited  14:56
باز کردن / نظر دهید
2019-05-31 23:36:18 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2019/06/biomarker3-2.png

محصول آموزشی 26:فیلم آموزش آنالیز بیومارکری و محاسبه پارامترهای آماری برای تغییرات بیان ژن ها-بخش دوم

توضیحات:

در قسمت اول این آموزش ابتدا به صورت عملی نحوه ترکیب دادههای بیانی ژن ها برای ارائه یک مدل بیومارکری جدید و محاسبه پارامترهای آماری برای این مدل جدید آموزش داده شده است. در قسمت دوم این آموزش نیز نحوه آنالیز بیومارکری ژن ها برای سه گروه آموزش داده شده است.

این آموزش شامل آموزش موارد زیر می باشد:

فیلم آموزشی اول به مدت 66 دقیقه شامل:

آموزش ترکیب و ادغام چند ژن ( بیومارکر )با یکدیگر و ارائه یک مدل بیومارکری جدید

به عنوان مثال اگر نقش چند ژن به عنوان بیومارکر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است با استفاده از این آموزش می توان این ژنها را با یکدیگر ادغام و یک مدل جدید برای بیومارکر ارائه نمود که دارای قدرت بیومارکری بیشتری می باشد که همه ژن ها و یا بهترین ژنها در این مدل دارای نقش می باشند.

فیلم آموزشی دوم به مدت 97 دقیقه شامل:

فیلم آموزش آنالیز بیومارکر برای سه گروه

به عنوان مثال فرض نمایید نمونه های مورد بررسی شامل افراد نرمال و سرطانی می باشد که افراد دارای سرطان نیز به دو گروه متاستازی و غیر متاستازی تقسیم می شوند. اکنون با استفاده از بیان ژنها به عنوان بیومارکر می توان این نوع این سه گروه را برای افراد مشخص نمود و علاوه بر تعیین که فردی دارای سرطان می باشد می توان تعیین نمود که سرطان فرد از نوع متاستازی و غیر متاستازی می باشد.

از مثال دیگر می توان به مقاوم بدون و حساس بودن بافت سرطانی به داروی خاص و یا سایر دسته بندی بیماری ها اشاره نمود.


تصویر زیر بیانگر این آموزش می باشد.

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه:
https://pishgam-bio.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%BE/
8.8K views20:36
باز کردن / نظر دهید
2019-05-22 21:20:32 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2019/05/western2.png
محصول آموزشی 25:فیلم آموزش آنالیز و تفسیر وسترن بلات (Western blot) برای بررسی تغییرات سطح پروتئین ها بین گروه ها –کمی سازی باندها، آنالیز آماری و ترسیم نمودار

توضیحات
فیلم آموزش آنالیز و تفسیر وسترن بلات (Western blot) به زبان فارسی برای بررسی تغییرات سطح پروتئین ها بین گروهها در این قسمت ارائه شده است که این آموزش شامل ویرایش تصاویر وسترن بلات و کمی سازی شدت باندها با نرم افزار مربوطه و در ادامه آنالیز آماری دادهای وسترن بلات و همچنین ترسیم نمودار برای نمایش تغییرات سطح پروتئین ها بین گروه های مختلف می باشد.

این آموزش شامل آموزش موارد زیر می باشد:
1-آموزش ویرایش تصاویر وسترن بلات و کمی سازی باندها
2-آموزش روش محاسبه میزان تغییر سطح پروتئین ها بین گروههای مختلف
3-آموزش آنالیز آماری برای داده های وسترن بلات
4-آموزش ترسم نمودار برای نمایش سطح پروتئین بین گروههای مختلف

نوع فایل: این آموزش شامل 319 دقیقه فیلم آموزشی به زبان فارسی میباشد. توضیحات کامل در انتهای این صفحه ارائه شده است.

فهرست آموزش

فیلم آموزشی اول به مدت 37دقیقه شامل:

فیلم آموزش مقدماتی روش وسترن بلات (Western blot) به زبان فارسی

فیلم آموزشی دوم به مدت 85 دقیقه شامل:
فیلم آموزشی ویرایش تصاویر وسترن بلات با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ
فیلم آموزشی کمی سازی شدت باندهای حاصل از وسترن بلات (Western blot) با استفاده از نرم افزار Gelanalyzer

فیلم آموزشی سوم به مدت 42دقیقه شامل:
کمی سازی شدت باندهای حاصل از وسترن بلات با استفاده از نرم افزار Image J

فیلم آموزشی چهارم به مدت 155دقیقه شامل:
آموزش محاسبه میزان تغییرات سطح پروتئین ها بین گروه های مختلف
فیلم آموزشی آموزش آنالیز آماری داده های وسترن بلات (Western blot) ، آنالیز میزان تغییرات سطح پروتئین ها بین گروه های مختلف با استفاده از نرم افزار گرافپد پریزم و SPSS
آموزش ترسیم نمودار برای نمایش تغییرات سطح پروتئین ها بین گروه های مختلف با استفاده از نرم افزار گرافپد پریزم

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه:

https://pishgam-bio.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa-western-blot/
38.0K views18:20
باز کردن / نظر دهید
2019-04-23 16:44:06 https://bit.ly/2GA54Yu

محصول آموزشی 24: فیلم فارسی آموزش آنالیز آماری پلی مورفیسم ها در مطالعات همبستگی موردی-شاهدی (case control) به زبان فارسی

برای همه افرادی که قبلا آموزش روش PCR-RFLP، یا روش Tetra-ARMs PCR و یا آنالیز آماری پلی مورفیسم ها به صورت فایل PDF را خریداری نموده اند مبلغ پرداخت شده به صورت خودکار از هزینه این آموزش کسر خواهد شد.


این آموزش شامل موارد زیر می باشد:

آموزش جامع روش Tetra-ARMs PCR از مرحله انتخاب SNP، طراحی پرایمر و آنالیز آماری داده‌ها – فایل PDF

آموزش جامع روش PCR-RFLP از مرحله انتخاب SNP، طراحی پرایمر و آنالیز آماری داده‌ها- فایل PDF

فیلم آموزش آنالیز آماری پلی مورفیسم ها در مطالعات همبستگی موردی-شاهدی (case control) به زبان فارسی

زبان آموزش: فارسی

نوع فایل: 350 صفحه فایل PDF و 412 دقیقه فیلم آموزشی برای آنالیز دادهها

این فیلم آموزشی شامل قسمت های زیر می باشد:

بخش اول: آموزش جامع روش Tetra-ARMs PCR و PCR-RFLP از مرحله انتخاب SNP، طراحی پرایمر و آنالیز آماری داده‌ها به صورت فایل PDF

بخش دوم فیلم آموزش آنالیز آماری پلی مورفیسم ها در مطالعات همبستگی موردی-شاهدی (case control) به زبان فارسی شامل:

فیلم آموزشی اول به مدت 118دقیقه شامل:
آنالیز داده‌های حاصل از پلیمورفیسم ها در مطالعات همبستگی از طریق نرم‌افزار SPSS
نحوه آماده‌سازی داده‌های پلیمورفیسم ها برای آنالیز آماری
آنالیز داده‌های حاصل از پلی مورفیسم ها در نرم‌افزار SPSS
بررسی فراوانی و معنی داری ژنوتیپ های یک جهش در مطالعات همبستگی موردی شاهدی
محاسبه فراوانی الل ها و بررسی معنی داری آن‌ها در مطالعات همبستگی موردی شاهدی
محاسبه odds ratio، 95%CI و p value به‌وسیله crosstabs برای مدل‌های اللی،غالب، مغلوب و هم بارز در مطالعات همبستگی موردی شاهدی
محاسبه تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت


فیلم آموزشی دوم به مدت 65 دقیقه شامل:
محاسبه odds ratio، 95%CI و p value به‌وسیله آزمون رگرسیون لجستیک (logistic regression) برای مدل‌های اللی،غالب، مغلوب و هم بارز در مطالعات همبستگی موردی شاهدی


فیلم آموزشی سوم به مدت 73 دقیقه شامل:
مقایسه متغیرهای کمی مانند سن بین دو گروه شاهد و Case به‌وسیله آزمون من ویتنی
-بررسی متغیرهای کمی مانند سن بین دو گروه شاهد و case به ‌وسیله آزمون T
مقایسه متغیرهای کیفی مانند جنسیت در دو گروه شاهد و case
محاسبه میزان OR برای متغیرهای کمی و کیفی
محاسبه میزان OR تنظیم شده (adjusted odds ratio) به‌وسیله آزمون رگرسیون لجستیک (logistic regression)


فیلم آموزشی چهارم به مدت 73 دقیقه شامل:
آنالیز داده‌های حاصل از پلی مورفیسم ها در مطالعات موردی شاهدی از طریق نرم‌افزار Haploview
مقدمات نرم‌افزار Haploview و نحوه وارد نمودن داده‌ها در این نرم‌افزار
محاسبه فراوانی هاپلوتایپ ها به ‌وسیله نرم‌افزار Haploview بین دو گروه case و کنترل
بررسی آماری هاپلوتایپ ها در مطالعات موردی شاهدی به‌وسیله نرم‌افزار Haploview
محاسبه لینکاژ بین جهش‌ها به‌وسیله نرم‌افزار Haploview


فیلم آموزشی پنجم به مدت 84 دقیقه شامل:
آنالیز داده‌های حاصل از پلی مورفیسم ها در مطالعات همبستگی از طریق نرم‌افزار SNP Analyzer 2
مقدمات نرم‌افزار SNP Analyzer 2 و نحوه وارد نمودن داده‌ها در این نرم‌افزار
بررسی آماری پلی مورفیسم ها در مطالعات همبستگی موردی شاهدی با SNP Analyzer 2
محاسبه فراوانی هاپلوتایپ ها به ‌وسیله نرم‌افزار SNP Analyzer 2
بررسی آماری هاپلوتایپ ها در مطالعات مورد شاهدی به‌وسیله نرم‌افزار SNP Analyzer 2
محاسبه لینکاژ بین جهش‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SNP Analyzer 2
محاسبه ژنوتیپ کلی و معنی داری آن در مطالعات همبستگی موردی شاهدی
آموزش محاسبه سطح معنی‌داری تصحیح شده ( adjusted p-value)
تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه:
https://pishgam-bio.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7/
.
21.3K viewsedited  13:44
باز کردن / نظر دهید
2019-04-10 16:47:39 https://bit.ly/2uUj88x
محصول آموزشی 23: فیلم فارسی آموزش آنالیز داده های میکرواری (بررسی تغییرات بیان ژنها) با استفاده از نرم افزار R بخش پنجم: رسم نمودار با استفاده از نرم افزار R (هیتمپ ، volcano و ….)

نوع فایل: فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های کمکی

زمان آموزش : 8 ساعت

زبان آموزش: فارسی

حجم فایل آموزشی: 6 فایل در مجموع 750مگابایت

رزولوشن فیلم: 720*1200پیکسل با کیفیت بالای تصاویر

توضیح آموزش:
این آموزش پنجمین بخش از آموزش آنالیز داده های میکرواری برای رسم نمودار جهت نمایش بهتر تغییرات بیان ژن ها با استفاده از نرم افزار R می باشد (برای مشاهده سایر بخش ها کلیک نمایید). در این فیلم آموزشی ابتدا نحوه آنالیز دادههای پیش پردازش شده (دریافت شده از پایگاه داده GEO) آموزش داده شده است و در ادامه ترسیم نمودارها با استفاده از پکیج های مربوطه مانند ggplot2 و pheatmap آموزش داده شده است.

این فیلم آموزشی شامل قسمت های زیر می باشد:

قسمت اول 76 دقیقه:
فیلم آموزش آنالیز دادههای پیش پردازش شده میکرواری )دریافت شده از پایگاه داده GEO) به زبان فارسی

قسمت دوم 109 دقیقه:
فیلم آموزش ترسیم نمودار آتشفشانی ( volcano plot ) و M-A plot با استفاده از نرم افزار R به زبان فارسی

قسمت سوم 115 دقیقه:
فیلم آموزش ترسیم نمودار آتشفشانی ( volcano plot ) و PCA به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار R به زبان فارسی
فیلم آموزش نمایش ارتباط بیانی دو ژن (کوریلیشن) با استفاده نمودار در از نرم افزار R به زبان فارسی

قسمت چهارم 127 دقیقه:
فیلم آموزش ترسیم نمودار ستونی (bar plot)، نمودار خطی (line plot)، باکس پلات (box plot) و violin plot با استفاده از نرم افزار R به زبان فارسی

قسمت پنجم 64 دقیقه:
فیلم آموزش ترسیم نمودار ون (venn diagram ) با استفاده از نرم افزار R به زبان فارسی
آموزش ویرایش و تغییر تم نمودارها

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

برای مشاهده نمودارهای آموزش داده شده کلیک نمایید.

لینک تهیه:
http://pishgam-bio.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88/
.
19.4K views13:47
باز کردن / نظر دهید
2019-03-11 15:42:39 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2019/03/Data-1-768x455.jpg
محصول آموزشی 22:فیلم آموزش آنالیز آماری داده های MTT با استفاده از نرم افزارهای گراف پد پریسم و SPSS و محاسبه پارامترهای مربوطه مانند IC50 ، به زبان فارسی

نوع فایل: فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های کمکی

زمان آموزش : 8 ساعت

زبان آموزش: فارسی

حجم فایل آموزشی: 6 فایل در مجموع 580مگابایت

رزولوشن فیلم: 768*1366پیکسل با کیفیت بالای تصاویر

توضیح آموزش:
در این فیلم آموزشی ابتدا مفاهیم و اصول آنالیز داده های MTT مانند محاسبه میزان viability، cytotoxicity و میزان اثر محافظتی و سمیت داروها و همچنین محاسبه پارامترهایی مانند IC50، EC50 و شاخص انتخابی داروها SI آموزش داده شده است. و در ادامه آنالیز آماری نتایج MTT بین گروههای مختلف به صورت عملی در دو نرم افزار SPSS و گراف پد پریزم به همراه نحوه رسم نمودارهای مناسب برای ارائه در مقالات ارائه شده است.

این فیلم آموزشی شامل قسمت های زیر می باشد:

فیلم آموزشی اول به مدت 142 دقیقه شامل:
آموزش مفاهیم و اصول آنالیز داده های MTT
آموزش محاسبه میزان زنده مانی Viability و cytotoxicityبرای داده های MTT
آموزش محاسبه IC50برای داده های MTT با استفاده از نرم افزار گرافپد پریسم
آموزش ترسیم نمودار با نرم افزار گرافپد برای نمایش میزان IC50

فیلم آموزشی دوم به مدت 130 دقیقه شامل:
آموزش محاسبه IC50برای چند گروه مختلف به صورت همزمان برای داده های MTT
آموزش آنالیز آماری داده های MTT با استفاده از نرم افزارهای گرافپد پریسم و SPSS
آموزش ترسیم نمودارهای مختلف با نرم افزار گرافپد برای مقایسه نتایج MTT بین گروههای مختلف

فیلم آموزشی سوم به مدت 105 دقیقه شامل:
آموزش محاسبه میزان شاخص انتخابی داروها (SI) با استفاده از داده های MTT
آموزش مقایسه میزان معنی داری نتایج MTT بین دو گروه با استفاده از آزمون T و من ویتنی در نرم افزارهای گرافپد پریسم و SPSS
آموزش مقایسه میزان معنی داری نتایج MTT برای بیش از 2 گروه با استفاده از آزمون Anova در نرم افزارهای گرافپد پریسم و SPSS

فیلم آموزشی چهارم به مدت 68 دقیقه شامل:
آموزش محاسبه EC50برای داده های MTT
آموزش محاسبه میزان اثر محفاظتی داروها (protection) در برابر عوامل کشنده سلولی با استفاده از داده های MTT

فیلم آموزشی پنجم به مدت 41 دقیقه شامل:
آموزش ترسیم منحنی استاندارد برای داده های MTT
آموزش تعیین تعداد سلولهای زنده با روش ترسیم منحنی استاندارد با استفاده از داده های MTT
توضیحات تکمیلی در زمینه رسم نمودار برای دادههای MTT

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک تهیه:
https://pishgam-bio.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-mtt-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3/
.
46.9K views12:42
باز کردن / نظر دهید
2018-12-18 15:02:26 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2018/11/agilent.png

محصول آموزشی 21: فیلم فارسی آموزش آنالیز داده های میکرواری (بررسی تغییرات بیان ژنها) با استفاده از نرم افزار R بخش چهارم: آموزش آنالیز داده های میکرواری تک کاناله و دو کاناله نوع Agilent

نوع فایل: فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های کمکی

زمان آموزش: 450 دقیقه

زبان آموزش: فارسی

حجم فایل آموزشی: 6 فایل در مجموع 700مگابایت

رزولوشن فیلم: 600*800 پیکسل با کیفیت بالای تصاویر

توضیح آموزش:
این آموزش چهارمین بخش از آموزش آنالیز داده های میکرواری برای بررسی تغییرات بیان ژن ها با استفاده از نرم افزار R می باشد (برای مشاهده سایر بخش ها کلیک نمایید). در این فیلم آموزشی بررسی تغییرات بیان ژن با آنالیز دادهای میکرواری از نوع تک کاناله و دو کاناله Agilent از ابتدا (خوانش فایل دادههای خام) نرمال سازی، بررسی کیفیت دادهها، فیلتر نمودن دادهها، بررسی تغییرات بیان ژن ها بین گروه های مختلف تا مرحله آنالیز آماری آماری به صورت مرحله به مرحله و جزئیات کامل با استفاده از پکیج های مربوطه آموزش داده شده است.

این فیلم آموزشی شامل قسمت های زیر می باشد:

قسمت اول (124 دقیقه):
آشنایی با داده های میکرواری تک کاناله نوع Agilent و خوانش فایل داده ها با نرم افزار R و یکیچ limma

قسمت دوم (73 دقیقه):
آموزش بررسی کیفیت نمونه ها، فیلتر نمودن ژنها، اصلاح background و نرمال سازی داده های میکرواری

قسمت سوم (71 دقیقه):
آموزش بررسی تغییرات بیان ژن ها بین دو گروه
آموزش آنالیز آماری تغییرات بیان ژن ها بین دو گروه

قسمت چهارم (68 دقیقه):
آموزش بررسی تغییرات بیان ژن ها برای بیش از دو گروه
آموزش آنالیز آماری تغییرات بیان ژن ها برای بیش از دو گروه

قسمت پنجم (114 دقیقه):
آموزش آنالیز داده های میکرواری دوکاناله میکرواری از نوع Agilent

پیش نیاز: محصول آموزشی 18 و محصول آموزشی 19

تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک:
https://pishgam-bio.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA/

لینک همه بخش های آموزش آنالیز داده های میکرواری:
https://pishgam-bio.ir/product-category/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
.
12.9K views12:02
باز کردن / نظر دهید
2018-11-26 15:11:55 https://pishgam-bio.ir/wp-content/uploads/2018/11/rpart3.png
محصول آموزشی 20: آموزش آنالیز داده های میکرواری (بررسی تغییرات بیان ژنها) با استفاده از نرم افزار R بخش سوم: آموزش آنالیز داده های میکرواری نوع Affymetrix

نوع فایل: فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های کمکی

زمان آموزش: 540 دقیقه

زبان آموزش: فارسی

حجم فایل آموزشی: 6 فایل در مجموع 532 مگابایت

رزولوشن فیلم: 600*800 پیکسل با کیفیت بالای تصاویر

توضیح آموزش:
این آموزش سومین بخش از آموزش آنالیز داده های میکرواری برای بررسی تغییرات بیان ژن ها با استفاده از نرم افزار R می باشد (برای مشاهده سایر بخش ها کلیک نمایید). در این فیلم آموزشی بررسی تغییرات بیان ژن با آنالیز دادهای میکرواری از نوع Affymetrix از ابتدا (خوانش فایل دادههای خام) نرمال سازی، بررسی کیفیت دادهها، فیلتر نمودن دادهها، بررسی تغییرات بیان ژن ها بین گروه های مختلف تا مرحله آنالیز آماری آماری به صورت مرحله به مرحله و جزئیات کامل با استفاده از چندین پکیج مختلف آموزش داده شده است.


این فیلم آموزشی شامل قسمت های زیر می باشد:

قسمت اول (137 دقیقه):
آموزش خوانش فایل دادههای خام، نرمال سازی، بررسی کیفیت و فیلتر نمودن داده ها با استفاده از پکیجهای Affy و genefilter

قسمت دوم (132 دقیقه):
آموزش خوانش فایل داده ها، نرمال سازی، بررسی کیفیت دادهها، بررسی تغییرات بیان ژن ها بین گروه های مختلف، آنالیز آماری و رسم نمودارهای Heatmap, ven diagram, volcano plot با استفاده از پکیج های piano و affyPLM

قسمت سوم (114 دقیقه):
آموزش خوانش فایل داده ها، نرمال سازی، بررسی کیفیت دادهها با استفاده از پکیج limma

قسمت چهارم (69 دقیقه):
آموزش انجام annotation برای ژن ها با استفاده از پکیج limma

قسمت پنجم (86 دقیقه):
آموزش فیلتر کردن ژن ها و بررسی تغییرات بیان ژن ها بین گروه های مختلف و آنالیز آماری با استفاده از پکیج limma


پیش نیاز: محصول آموزشی 18 و محصول آموزشی 19


تماس با ما:
@pishgambioinformatics

لینک:
https://pishgam-bio.ir/product/microarray-affy/

لینک همه بخش های آموزش آنالیز داده های میکرواری:
https://pishgam-bio.ir/product-category/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
.
12.9K views12:11
باز کردن / نظر دهید