"?خانه مدیریت پروژه?" Telegram Channel

"?خانه مدیریت پروژه?" Telegram Channel

Channel address: @fardadpm
Categories:
Language: Persian
Description from channel

? اینجا خانه‌ای است که مباحثی متفاوت و کاربردی در زمینه‌های مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو، تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه چابک و هدفگذاری و توانمندسازی شخصی را مطرح خواهم کرد.ارتباط با من:? @fereydounfardadوب سایت:? www.fardadpm.com

Transitions to the channel: 0 ( 2 )