"فضای معماری و شهری" Telegram Channel

Logo of telegram channel fazayeshahri — فضای معماری و شهری
108
Logo of telegram channel fazayeshahri — فضای معماری و شهری

"فضای معماری و شهری" Telegram Channel

Channel address: @fazayeshahri
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 1,587 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

✅مجموعه ای از بهترین مطالب در معتبرترین کانال ها و سایت های معماری و شهرسازی ✅معرفی ایده ها در معماری و شهرسازی

Comments

You must log in to post a comment.