"? فیت اولترا ?" Telegram Channel

"? فیت اولترا ?" Telegram Channel

Channel address: @fitultra
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانال رسمی گروه فیت اولترا در تلگرام??فیت اولترا مشتکل از کارشناسان تربیت بدنی و تغذیه?ارائه:برنامه چاقی و لاغری?برنامه تمرینی بدنسازی?مکمل ورزشی زیر نظر وزارت بهداشت?تجهیزات ورزشی?( تمامی رشته های ورزشی )???⚽@fitultraadmins ?ارتباط

Transitions to the channel: 0 ( 2 )