"دکتر حسن كامران" Telegram Channel

Logo of telegram channel hassankamran_ir — دکتر حسن كامران
114
Logo of telegram channel hassankamran_ir — دکتر حسن كامران

"دکتر حسن كامران" Telegram Channel

Channel address: @hassankamran_ir
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 750 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

⬅️نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی⬅️استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران⬅️رئیس انجمن جغرافیای ایرانوب سایت : hassankamran.irآدرس کانال : @hassankamran_irتلفن همراه : 09131050905تلفن دفتر اصفهان : 03132251197فاکس اصفهان : 03132288681

Comments

You must log in to post a comment.