"املاک هوروش" Telegram Channel

"املاک هوروش" Telegram Channel

Channel address: @horosh_amlak
Categories:
Language: Persian
Description from channel

امـلاڪ هوروشخرید، فروش، اجاره و مشارکت در ساخت☎️ ۰۱۷۳۳۵۸۱۳۳۷کتوکی ۰۹۱۱۲۷۶۰۲۲۸عباسی ۰۹۱۱۱۷۹۷۰۵۶سیدی ۰۹۱۱۵۱۲۳۴۶۵آدرس: بلوار دانشجو، بین تقاطع آذربایجان و شهداارتباط با ادمين: @SAEID_SEYYEDI

Transitions to the channel: 0 ( 1 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in