"خانه تری دی مکس ایران" Telegram Channel

Logo of telegram channel iran3dsmaxhouse_azizi — خانه تری دی مکس ایران
353
Logo of telegram channel iran3dsmaxhouse_azizi — خانه تری دی مکس ایران

"خانه تری دی مکس ایران" Telegram Channel

Channel address: @iran3dsmaxhouse_azizi
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 1,032 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

خانه تری دی مکس ایران با مدیریت دکتر مهرداد عزیزی مرجع تخصصی آموزش حرفه ای تری دی مکس و وی ری در زمینه معماری است. ثبت و تایید شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لینک : http://t.me/itdmcbot?start=iran3dsmaxhouse_azizi Admin: @M_azizi254

Comments

You must log in to post a comment.