"آشپزی و خانه داری" Telegram Channel

"آشپزی و خانه داری" Telegram Channel

Channel address: @irctrcooking
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 2518 (Update date: 2021-03-08)
Description from channel

آموزش انواع غذاها، دسر، شیرینی، ترشی، سالاد و... ایرانی و خارجی..........تبادل:.

Transitions to the channel: 0 ( 72 )