"😜 جَـفَـرآبـاد 😜" Telegram Channel

"😜 جَـفَـرآبـاد 😜" Telegram Channel

Channel address: @jafarabad
Categories:
Language: main.French
Number Of Subscribers: 403290 (Update date: 2021-03-09)
Description from channel

جَفر و جَفر‌آباد شخص، منطقه و قومیت خاصی نیست و به هیچ عنوان قصد توهین نداریم‼️ کانال ویس👈 @VoiceChi ارسال سوژه/نظر👈 @cmntrobot تبلیغات👈 t.me/joinchat/Bu_VZD6rl9q2Ae5BUgCveg ❌کانال جـفَـرآبـاد هیچ مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغات انجام شده ندارد❌

Transitions to the channel: 0 ( 51 )