"جُوکدونی" Telegram Channel

"جُوکدونی" Telegram Channel

Channel address: @jokdonitel
Categories:
Language: Persian
Description from channel

مجله ی اینترنتی جوکدونی ???همه چیز از همه جاپَرسه در حوالی زندگی روزمره ?با گرایش #طنز?Contact Us: @riamanاپلیکیشن‌های درج شده در کانال صرفا تبلیغ می‌باشند و مورد تائید ما نیست.................

Transitions to the channel: 0 ( 1 )