"انتشارات کاهه" Telegram Channel

"انتشارات کاهه" Telegram Channel

Channel address: @kahepubs
Categories:
Language: Persian
Description from channel

انتشارات کاهه
ناشر كتاب هاي كمك درسي و تیزهوشان_دوره اول_دوره دوم
تست_کار_درسنامه_هوش و استعداد تحلیلی
تلفن دفتر فروش:
02166959700
02166959800
ارتباط با ادمین:
@Nashre_kahe
نشانی:تهران_میدان انقلاب اسلامی_کارگرشمالی_خ فرصت شیرازی پلاک ۴ واحد ۷
@kahepubs

Transitions to the channel: 0 ( 5 )