"مجتمع فرهنگی دیجیتال نور" Telegram Channel

"مجتمع فرهنگی دیجیتال نور" Telegram Channel

Channel address: @kanon24
Categories:
Language: Persian
Description from channel

مجتمع فرهنگی و هنری نورمجتمع دیجیتال استان تهرانجنت آباد شمالی . بلوار انصارالمهدی(عج). بعد از مسجد.برگزاری کلاسهای هنری، آموزشی، رسانه دیجیتال کامپیوتر، زبان انگلیسی و ...با مدرک رسمی۴۴۸۵۳۰۳۲۴۴۸۵۳۰۰۷ادمین:@kanon24admin

Transitions to the channel: 0 ( 5 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in