"محصولات آرایشی دست ساز هدا" Telegram Channel

"محصولات آرایشی دست ساز هدا" Telegram Channel

Channel address: @keremhoda
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 180 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

آدرس کانال:

@keremhoda

سفارش کالا با ۲ایدی انجام می شه به علت مشکل اتصال
در صورت جواب گو نبودن ایدی ۱ با ایدی ۲ پیام بدین با سپاس
۱...
@H_D1397ارسال محصولات به سراسر کشور

Transitions to the channel: 0 ( 1 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in