"چم وخم کنکور | کنکور۹۷" Telegram Channel

"چم وخم کنکور | کنکور۹۷" Telegram Channel

Channel address: @konkoorweb
Categories:
Language: English
Number Of Subscribers: 2319 (Update date: 2021-02-27)
Description from channel

سلام 🚀می خوای با ناامیدی خداحافظی کنی و با انرژی و سرعت بیشتری بخونی و تو کنکور رتبه بیاری؟ 💦هدایای رایگان و رتبه ساز این کانال رو از دست نده😎 ☕️ ارتباط با مدیر کانال: 👉 @konkoorweb_com 🍒سایت: 👉Konkoorweb.com 💢تیم پامه(کنکور وب)

Transitions to the channel: 0 ( 53 )