"سرای محله جمالزاده_منطقه ۶" Telegram Channel

"سرای محله جمالزاده_منطقه ۶" Telegram Channel

Channel address: @mahalejamalzade
Categories:
Language: Persian
Description from channel

تلفن ۶۶۹۰۰۰۲۲_ ۶۶۹۰۰۰۲۳ارتباط با ادمین:@[email protected]ادرس: تقاطع بلوار کشاورز و جمالزاده، سرای محله جمالزاده

Transitions to the channel: 0 ( 1 )