"گزارش تصویری رویدادهای مدیران ایران" Telegram Channel

"گزارش تصویری رویدادهای مدیران ایران" Telegram Channel

Channel address: @modiriranevents
Categories:
Language: Persian
Description from channel

مروری بر گزارش های تصویری و مصاحبه ها و رویدادهایی که توسط مجموعه مدیران ایران برگزار می شود .modiriran.ir/[email protected] پشتیبان باشگاه مدیران ایران ۴۴۸۴۱۹۹۱ @bashgahemodiran کانال باشگاه مدیران ایران ایران @modiriran کانال رسمی مدیران ایران

Transitions to the channel: 0 ( 3 )