"نظرآنلاین 📊 NazarOnline" Telegram Channel

"نظرآنلاین 📊 NazarOnline" Telegram Channel

Channel address: @nazaronline
Categories: Telegram , Facts
Language: Persian
Number Of Subscribers: 1744477 (Update date: 2021-03-08)
Description from channel

میدونید مردم راجع به مسائل روز جامعه چه نظری دارن؟🤔

🎯 نظرآنلاین 👈 بزرگترین شبكه نظر سنجي در شبکه های اجتماعی

موضوعات خود را دربین ‏میلیون‌ها مخاطب در فضای مجازی به نظرسنجی بگذارید.

درخواست نظرسنجی 👇
@nazaronline_admin

Transitions to the channel: 0 ( 61 )

The latest Messages

2021-03-06 11:05:38
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-03-06 11:05:38
🔻فضای مجازی بزرگترین مرجع کسب اخبار انتخابات توسط مردم

۴۰ درصد از مخاطبین، اخبار مربوط به انتخابات را از طریق فضای مجازی پیگیری می کنند.
۴۷ درصد پیگیر اخبار انتخابات نمی باشند.

🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۲۷،۵۰۵ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #سیاسی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
1.1K views
Open / Comment
2021-02-28 14:18:22
6.2K voters27.6K views
Open / Comment
2021-02-24 15:04:38
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-02-24 15:04:38
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۷۲ درصد از مخاطبین علی کریمی را برای پست ریاست فدراسیون فوتبال مناسب دانستند.

🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۶۹،۰۱۶ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #ورزشی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
38.4K views
Open / Comment
2021-02-22 11:46:28
125.8K voters307.2K views
Open / Comment
2021-02-20 08:48:01
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-02-20 08:48:01
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۶۲ درصد از مخاطبین با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی نداشته و درآن سرمایه‌گذاری نکردند.


🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۷،۴۴۸
🔹️نوع نظرسنجی: #اقتصادی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
46.6K views
Open / Comment
2021-02-14 16:41:41
37.4K voters459.0K views
Open / Comment
2021-02-13 21:15:14
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-02-13 21:15:14
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

اکثریت مخاطبین افشای دوگانگی اظهارات و آرای نمایندگان را مهمترین عامل رای نیاوردن طرح شفافیت آرا در مجلس دانستند.


🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۸،۰۳۴ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #سیاسی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
105.2K viewsedited  
Open / Comment
2021-02-06 18:49:19
38.0K voters473.5K views
Open / Comment
2021-01-26 17:15:05
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-01-26 17:15:05
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

از نظر مخاطبین نظرآنلاین، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در بیشترین حالت ۵۵ درصد و در‌کمترین حالت ۲۶ درصد خواهد بود.

⭐️ رکورد بیشترین کامنت با ثبت بیش از ۱۶.۲ هزار کامنت

🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۱۵،۸۴۶ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #سیاسی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
183.6K viewsedited  
Open / Comment
2021-01-23 11:50:01
315.8K voters1.6M views
Open / Comment
2021-01-11 18:01:44
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-01-11 18:01:44
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۵۲ درصد از مخاطبین پرسپولیس را برنده نودو‌چهارمین شهرآورد دانستند.

⭐️ رکورد بیشترین کامنت با ثبت بیش از ۹.۴ هزار کامنت

🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۲۱،۴۱۷ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #ورزشی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
212.6K viewsedited  
Open / Comment
2021-01-10 14:18:30
421.4K voters1.3M views
Open / Comment
2021-01-10 11:41:39
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-01-10 11:41:39
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۵۴ درصد از مخاطبین بالا بودن هزینه‌های جاری زندگی را مهمترین مانع افزایش آمار ازدواج می‌دانند.


🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۳۴،۳۲۲ نفر
🔹️نوع نظرسنجی: #فرهنگی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
206.1K viewsedited  
Open / Comment