"نظرآنلاین 📊 NazarOnline" Telegram Channel

"نظرآنلاین 📊 NazarOnline" Telegram Channel

Channel address: @nazaronline
Categories: Telegram , Facts
Language: Persian
Subscribers: 1,103,658 (Update date: 2021-09-28)
Description from channel

میدونید مردم راجع به مسائل روز جامعه چه نظری دارن؟🤔
🎯 نظرآنلاین 👈 بزرگترین شبكه نظر سنجي در شبکه های اجتماعی
موضوعات خود را دربین ‏میلیون‌ها مخاطب در فضای مجازی به نظرسنجی بگذارید.
درخواست نظرسنجی 👇
@nazaronline_admin

Transitions to the channel: 0 ( 373 )

The latest Messages

2021-09-24 10:37:15
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-09-24 10:37:15
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۴۳ درصد از مخاطبان نظرآنلاین، آموزش مجازی را در شرایط فعلی برای فعالیت‌های آموزشی مناسب‌تر می‌دانند. انتخاب ۳۳ درصد، آموزش حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۲،۷۵۱ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
2.8K views
Open / Comment
2021-09-19 09:29:27
2.7K voters3.3K views
Open / Comment
2021-09-15 13:24:25
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-09-15 13:24:25
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۲۹ درصد از مخاطبان نظرآنلاین دوز اول و ۱۹ درصد هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده و ۲۷ درصد نیز در نوبت تزریق واکسن قرار دارند. فقط ۲۰ درصد از مخاطبان قصد تزریق واکسن را ندارند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۸۲،۰۴۱ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
2.6K views
Open / Comment
2021-09-11 15:30:19
1.7K voters2.0K views
Open / Comment
2021-09-07 15:02:27
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-09-07 15:02:27
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۴۹ درصد از مخاطبان نظرآنلاین «کمتر بودن محدودیت‌ها در فیلم‌ نامه و تولید» را علت افزایش استقبال از سریال‌های شبکه خانگی می‌دانند. ۱۸ درصد نیز ضعف صدا و سیما در تولید سریال‌های قوی را عامل استقبال از سریال‌های شبکه خانگی ارزیابی کرد‌ه‌اند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱۲،۲۲۲ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
1.8K views
Open / Comment
2021-09-04 08:28:30
553 voters750 views
Open / Comment
2021-09-01 08:22:38
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-09-01 08:22:38
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۳۲ درصد از مخاطبان نظرآنلاین از میان توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت سیزدهم، اهمیت «احیای امید و اعتماد مردم» را بیشتر می‌دانند. ۳۱ درصد نیز گزینه «فساد ستیزی» را انتخاب کرده‌اند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۹،۰۲۰ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #سیاسی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
2.7K viewsedited  
Open / Comment
2021-08-28 14:41:15
3.4K voters14.2K views
Open / Comment
2021-08-11 13:38:59
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-08-11 13:38:59
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۴۳ درصد از مخاطبان نظرآنلاین عملکرد کاروان ایران در المپیک توکیو را خیلی ضعیف ارزیابی کردند. ۲۶ درصد نیز گزینه ضعیف را انتخاب کردند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۵،۸۷۳ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #ورزشی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
745 views
Open / Comment
2021-08-08 09:24:10
3.3K voters3.6K views
Open / Comment
2021-08-07 09:18:50
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-08-07 09:18:50
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۳۴ درصد از مخاطبان نظرآنلاین، پیش نویس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را مطالعه کرده و با آن موافقند. ۲۷ درصد نیز این طرح را مطالعه کرده و با آن مخالفند. در مجموع ۳۰ درصد از مخاطبان، این طرح را مطالعه نکرده‌اند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۴۹،۸۰۳ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
3.7K views
Open / Comment
2021-08-01 17:04:35
39.4K voters44.6K views
Open / Comment
2021-08-01 13:12:20
Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-08-01 13:12:20
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

با وجود همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های احتمالی، ۳۹ درصد از مخاطبان نظرآنلاین قصد دارند در چارچوب مقررات در راهپیمایی اربعین شرکت نمایند و با توجه به این محدودیت‌ها ۳۸ درصد قطعاً شرکت نخواهند کرد.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۷۶،۷۳۳ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #مذهبی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
1.4K views
Open / Comment
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in