"تیشرت ایرانی، شال نستعلیق و..." Telegram Channel

Logo of telegram channel roshanpoosh — تیشرت ایرانی، شال نستعلیق و...
101
Logo of telegram channel roshanpoosh — تیشرت ایرانی، شال نستعلیق و...

"تیشرت ایرانی، شال نستعلیق و..." Telegram Channel

Channel address: @roshanpoosh
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 768 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

بخش پوشاک و تیشرت های ایرانی حراجی و تک سایز شده گروه طراحی روشن این کانال به تازگی بصورت مستقل ایجاد شده است. ارتباط با ادمین: @Roshanartist کانال طراحی و نقاشی: @Roshandesign سایت طراحی روشن: www.Roshandesign.com

Comments

You must log in to post a comment.