"سعدالله نصیری" Telegram Channel

Logo of telegram channel sadollah_nasiri — سعدالله نصیری
100
Logo of telegram channel sadollah_nasiri — سعدالله نصیری

"سعدالله نصیری" Telegram Channel

Channel address: @sadollah_nasiri
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 837 (Update date: 2021-10-25)
Description from channel

کانال دوستداران
#سعدالله_نصیری
#دیلان_نصیری
کانال اصلی استاد سعدالله نصیری , با نظارت ایشان و دیگر کانال های که به نام ایشان درست شده اند به ایشان هیچگونه وابستگی ندارد.

Comments

You must log in to post a comment.