"شبکه‌ سما" Telegram Channel

"شبکه‌ سما" Telegram Channel

Channel address: @samanetwork
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 2595 (Update date: 2021-02-05)
Description from channel

شبکه سیاست‌گذاری ملی ایران

Transitions to the channel: 0 ( 77 )

The latest Messages

2020-05-30 15:46:54 🔺گزارش سیاستی/ کرونا ویروس و استارت‌آپ‌ها؛ فرصت ها و چالش ها

#اندیشکده_سرآمد
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
954 views
Open / Comment
2020-05-26 08:25:58 🔺گزارش سیاستی/ سرنای کرونا! بررسی همه‌گیری ویروس کرونا و تأثیر آن بر امید اجتماعی

#اندیشکده_افرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
997 viewsedited  
Open / Comment
2020-05-19 16:09:12 🔺گزارش سیاستی/ نقش دولت در افزایش تاب‌آوری اجتماعی در مواجهه با بحران کرونا

#اندیشکده_اسرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
703 views
Open / Comment
2020-05-17 16:46:07 🔺گزارش سیاستی/ بیماری کرونا؛ احتمال بیوتروریسم و جنگ شناختی پیرامون آن

#اندیشکده_اسرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
1.1K views
Open / Comment
2020-05-13 13:52:43 🔺گزارش سیاستی/ نقشه دانش و فناوری نیروی بسیج مردمی در مواجهه با کرونا

#اندیشکده_اسرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
1.1K views
Open / Comment
2020-05-12 11:01:16 🔺گزارش سیاستی/ نقش دیپلماسی عمومی در شکست زنجیره شیوع منطقه ای و تاثیر بر پیامدهای سیاسی کرونا

#اندیشکده_اسرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
1.1K views
Open / Comment
2020-05-04 09:46:41
🎬 مقررات دست و پاگیر تولید را به بند کشیده است

#جهش_تولید
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
794 viewsedited  
Open / Comment
2020-04-30 08:44:03
🎬 اصلاح قانون تجارت از ارکان جهش تولید است

#جهش_تولید
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
809 viewsedited  
Open / Comment
2020-04-28 09:03:43 🔺گزارش سیاستی/ بایدها و نبایدهای انتظامی؛ پیش، حین و پس از شیوع کرونا

#اندیشکده_اسرا
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#راه_حل_وجود_دارد
#شبکه_سیاست_گذاری_ملی_ایران

@samanetwork
581 views
Open / Comment