"وبسایت فرهنگی صدانت" Telegram Channel

Logo of telegram channel sedanet — وبسایت فرهنگی صدانت
19
Logo of telegram channel sedanet — وبسایت فرهنگی صدانت

"وبسایت فرهنگی صدانت" Telegram Channel

Channel address: @sedanet
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Description from channel

صدانت؛ صدای اندیشهآدرس وبسایت:www.3danet.irبرای آگاهی عمومی از زمان و مکان برگزاری نشست‌های فرهنگی، علوم انسانی و علوم اجتماعی:@News_sedanet

Comments

You must log in to post a comment.