"بانک سوال و تست و جزوه و تدریس و پاور و طرح درس و... متوسطه مبعث زارعی" Telegram Channel

"بانک سوال و تست و جزوه و تدریس و پاور و طرح درس و... متوسطه مبعث زارعی" Telegram Channel

Channel address: @soal10
Categories:
Language: Persian
Description from channel

ارسال سوال و مطالب مرتبط با عربی به آی دی
@Mabas57
طراح تست گزینه ۲ و مولف کتاب و ویراستار کتاب و آزمون و مدرس منطقه ۱۵
منتظر ارسال سوال درس به درس، میان نوبت، پایان نوبت،تست،طرح درس، کارهای دانش آموزی و... هستیم

Transitions to the channel: 0 ( 2 )