"نظام پیشنهادها و خلاقیت" Telegram Channel

"نظام پیشنهادها و خلاقیت" Telegram Channel

Channel address: @suggestionsystem
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 1060 (Update date: 2021-03-01)
Description from channel

"کانال نظام پیشنهادها و خلاقیت" حاوی آموزشهای خلاقیت سازمانی برای خلاق سازی افراد و سازمانها، ارایه دهنده اخبار، گزارشات، رویدادهای مرتبط با خلاقیت سازمانی و نظام پیشنهادهاست.اینستاگرام: instagram.com/suggestionsystem ادمین:علی نیازی مشوری@aliniazim

Transitions to the channel: 0 ( 54 )