"اخبار سوریه" Telegram Channel

Logo of telegram channel syriankhabar — اخبار سوریه
96
Logo of telegram channel syriankhabar — اخبار سوریه

"اخبار سوریه" Telegram Channel

Channel address: @syriankhabar
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 36,173 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

اخبار سوریه، مستقل است. به هیچ نهاد، ارگان و جایی منسوب و یا منصوب نیست. دغدغه‌اش فقط ایران و ایرانی و هدفش بیان واقعیت‌ها بدون روتوش است.
نقد را با روی باز می‌پذیریم اما توصیه را به هیچ عنوان...
درصورت تمایل حمایت کنید:
https://moneyar.me/syriankhabar

Comments

You must log in to post a comment.