"طراح شید | Tarahshid" Telegram Channel

Logo of telegram channel tarahshid — طراح شید | Tarahshid
113
Logo of telegram channel tarahshid — طراح شید | Tarahshid

"طراح شید | Tarahshid" Telegram Channel

Channel address: @tarahshid
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 1,246 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

خیلی کارا میشه کرد که پول نمیخواد ذهن خلاق میخواد طراح ذهنیات دنیای خود باشید! برای ارتباط با پشتیبانی با آیدی زیر در ارتباط باشید @tarahshidteam www.tarahshid.com

Comments

You must log in to post a comment.