"تیرچه صنعتی استاندارد" Telegram Channel

"تیرچه صنعتی استاندارد" Telegram Channel

Channel address: @tirchehstandard
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 145 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

۰۹۱۰۵۵۵۷۴۰۰ - هاشمی
✔️ تولید کننده تیرچه های استاندارد
✔️ تیرچه خرپایی پاشنه بتنی
✔️ تیرچه فولادی با جان باز

?برند برتر
در فناوری های نوین ساختمانی
?Padir industrial Group

فروش
هاشمی - ۰۹۱۰۵۵۵۷۴۰۰
کیفیت برتر افتخار ماست

Transitions to the channel: 0 ( 13 )