"زیرزمین" Telegram Channel

"زیرزمین" Telegram Channel

Channel address: @zirzamiin
Categories:
Language: Persian
Description from channel

⭕️ تنها کانال رسمی برنامه زیر زمین

⭕برنامه ای متفاوت برای پیشرفت رپ و شناخت بهتر فرهنگ زیرزمین

⭕راه ارتباطی @ZirZamiin_Bot

⭕اینستاگرام زیرزمین
instagram.com/ZirZamiin

Transitions to the channel: 0 ( 3 )