حیوانات

نمایش دادن 34–44 از 116 نتیجه

 • «باشگاه پرورش و آموزش بانی پت» کانال تلگرام

  @banipet
  (0)
  تعداد اعضا: 9
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 30 ( 91)
  اطلاعات بیشتر
 • «لبنیات دامداران» کانال تلگرام

  @DAMDARA
  (0)
  تعداد اعضا: 19
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 67 ( 286)
  اطلاعات بیشتر
 • «معرفی گونه های طوطی سانان پارسی پت» کانال تلگرام

  @parrotparsipet
  (0)
  تعداد اعضا: 1110
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 25 ( 81)
  اطلاعات بیشتر
 • «Betta fish» کانال تلگرام

  @bettafish
  (0)
  تعداد اعضا: 622
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 31 ( 104)
  اطلاعات بیشتر
 • «🐶dag land🐶» کانال تلگرام

  @dog_land
  (0)
  تعداد اعضا: 2090
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 31 ( 124)
  اطلاعات بیشتر
 • «Parrot_Bird» کانال تلگرام

  @parrot_bird
  (0)
  تعداد اعضا: 274
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 26 ( 90)
  اطلاعات بیشتر
 • «دهكده حيوانات» کانال تلگرام

  @animal_village2000
  (0)
  تعداد اعضا: 2250
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 20 ( 55)
  اطلاعات بیشتر
 • «lucky🐕pet» کانال تلگرام

  @luckypet
  (0)
  Transitions to the channel: 25 ( 93)
  اطلاعات بیشتر
 • «deleted» کانال تلگرام

  @beautiful_birds
  (0)
  تعداد اعضا: 31
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 40 ( 164)
  اطلاعات بیشتر
 • «Totidostan» کانال تلگرام

  @totidostan
  (0)
  تعداد اعضا: 744
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 28 ( 103)
  اطلاعات بیشتر
 • «iaho» کانال تلگرام

  @iahoir
  (0)
  تعداد اعضا: 95
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 39 ( 164)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.