"📖قـــــرآن روزانه🕋" Telegram Channel

Logo of telegram channel guranerozane — 📖قـــــرآن روزانه🕋
403
Logo of telegram channel guranerozane — 📖قـــــرآن روزانه🕋

"📖قـــــرآن روزانه🕋" Telegram Channel

Channel address: @guranerozane
Categories: Uncategorized
Subscribers: 540 (Update date: 2021-10-17)
Description from channel

📖روزانه یک صفحه قرآن📖 💠همراه با صوت آرامشبخش قرآن💠 🌺 ختم قرآن 🌺 ماروبه دوستان خودمعرفی کنیدومارودراین امرخیریاری کنید @guranerozane 🕋

Comments

You must log in to post a comment.