"خانه ام دي اف" Telegram Channel

"خانه ام دي اف" Telegram Channel

Channel address: @khanehmdf
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 505 (Update date: 2021-02-05)
Description from channel

تماس با مديريت :

@rezaeekhanehmdf

@ahmadikhanehmdf


جهت ارسال عكس و مطالب مرتبط با اي دي زير در ارتباط باشيد :
@mdfhouse

Transitions to the channel: 0 ( 48 )

The latest Messages

2019-09-05 07:54:35
Picture 1 from خانه ام دي اف 2019-09-05 07:54:35
نمونه کار انجام شده با صفحه کابینت های هفت سانت خانه ام دی اف
کد : B1049
صفحه اینستاگرام خانه ام دی اف :
www.instagram.com/khanehmdf

کانال تلگرام خانه ام دی اف :
www.telegram.me/khanehmdf
892 views
Open / Comment
2019-09-02 11:08:20
Picture 1 from خانه ام دي اف 2019-09-02 11:08:20
رنگ های جدید صفحه کابینت های هفت سانت خانه ام دی اف
کوارتز تیره کد B1075
کوارتز روشن کد B1074
صفحه اینستاگرام خانه ام دی اف :
www.instagram.com/khanehmdf

کانال تلگرام خانه ام دی اف :
www.telegram.me/khanehmdf
1.0K views
Open / Comment
2019-07-21 09:08:00
Picture 1 from خانه ام دي اف 2019-07-21 09:08:00
به اطلاع مشتریان گرامی میرساند صفحات 5 سانت و 3 سانت خانه ام دی اف درصورت نیاز و سفارش مشتری دو رو روکش هم تولید میشود
صفحه اینستاگرام خانه ام دی اف :
www.instagram.com/khanehmdf

کانال تلگرام خانه ام دی اف :
www.telegram.me/khanehmdf
1.1K views
Open / Comment
2018-03-04 08:59:22
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-03-04 08:59:22
نمونه کار انجام شده با صفحه کابینت هفت سانت خانه ام دی اف
صفحه اینستاگرام خانه ام دی اف :
www.instagram.com/khanehmdf

کانال تلگرام خانه ام دی اف :
www.telegram.me/khanehmdf
3.3K views
Open / Comment
2018-02-28 08:50:04
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-28 08:50:04
نمونه کار انجام شده با صفحه کابینت خانه ام دی اف
کد 1047
2.7K views
Open / Comment
2018-02-28 08:50:01
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-28 08:50:01
نمونه کار انجام شده با صفحه کابینت خانه ام دی اف
کد 1047
2.2K views
Open / Comment
2018-02-15 09:34:46
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-15 09:34:46
صفحه كابينت ٧ سانت خانه ام دي اف شباهت بسيار زياد با صفحه هاي كورين طرح و اجرا از دوست عزيز اقاي علي قاسمي
2.3K views
Open / Comment
2018-02-07 08:55:29
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-07 08:55:29
نمونه کار انجام شده با صفحه کابینت هفت سانت خانه ام دی اف کد 1048
2.5K views
Open / Comment
2018-02-05 08:20:32
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-05 08:20:32
صفحه کابینت هفت سانت خانه ام دی اف کد 1040
2.4K viewsedited  
Open / Comment
2018-02-04 08:25:14
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-04 08:25:14
صفحه کابینت هفت سانت خانه ام دی اف کد 1005
2.3K views
Open / Comment
2018-02-03 08:27:52
Picture 1 from خانه ام دي اف 2018-02-03 08:27:52
صفحه کابینت هفت سانت خانه ام دی اف کد 1048
2.3K views
Open / Comment
2018-01-27 10:58:19
2.7K views
Open / Comment
2018-01-27 10:54:29 دانلود سمپل کامل ورق های فوق برجسته 👇
2.4K views
Open / Comment
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in