"موسیقی ایرانی با مهران مهتدی" Telegram Channel

"موسیقی ایرانی با مهران مهتدی" Telegram Channel

Channel address: @mehranmohtadichannel
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 8287 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

این کانال رسمی مهران مهتدی می باشد.

برای احترام به وقت شما، تبلیغ نداریم.
ارتباط با ما:

@IranianMusic_Mohtadi :ادمین
سایت: www.mehranmohtadi.com
اینستاگرام رسمی: mehranmohtadiofficial

لینک اول کانال?
https://t.me/MehranMohtadiChannel/18

Transitions to the channel: 0 ( 49 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in