"اخبار محسن آبادزبرخان" Telegram Channel

"اخبار محسن آبادزبرخان" Telegram Channel

Channel address: @mohsenabadzabarkhan
Categories: News
Language: Persian
Country: Iran
Number Of Subscribers: 509 (Update date: 2021-02-01)
Description from channel

‌‌✔ و مِنشّرِ حاسِدا اِذا حَسَد✔

@mohsenabadzabarkhan

لینک جدید اخبار محسن آبادزبرخان
جدید ترین و به روزترین اخبارشهرستان زبرخان ونیشابور
تصاویر انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به آیدی زیر ارسال کنید
تبلیغات پذیرفته میشود
👇👇👇👇
@mohseni036

Transitions to the channel: 0 ( 24 )