🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛ message from نظرآنلاین 📊 NazarOnline

Picture 1 from نظرآنلاین 📊 NazarOnline 2021-09-15 13:24:25
🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۲۹ درصد از مخاطبان نظرآنلاین دوز اول و ۱۹ درصد هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده و ۲۷ درصد نیز در نوبت تزریق واکسن قرار دارند. فقط ۲۰ درصد از مخاطبان قصد تزریق واکسن را ندارند.

🔹برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹تعداد شرکت‌کنندگان: ۸۲،۰۴۱ نفر
🔹نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@NazarOnline
twitter.com/NazarOnlinePage
Instagram.com/NazarOnlinePage
2.6K views