Get Mystery Box with random crypto!

امروز، به رسمِ 'رفاقت' برای هم دعاهای خوب بكنيم. من براى خوشب | 💕 زیبایی و تناسب اندام💕

امروز، به رسمِ "رفاقت"
برای هم دعاهای خوب بكنيم.

من براى
خوشبختی‌
شادی‌
آرامش
و رسيدن به آرزوهای زیبای تو دعا می‌کنم

آرزو می‌کنم
به معنای واقعی "زندگی کنی"

روزتون پر از برکت و دلتون شاد

“مجله زیبایی و تناسب اندام"

@highclassfashion join